Program opiekuńczo-wychowawczy

Grupa żłobkowa realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne (art. 2 pkt. 2 Ustawy z dn. 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi do lat 3) na podstawie autorskich programów. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 5-go miesiąca do lat 3.

W ramach zajęć edukacyjnych żłobek usprawnia:

 • motorykę dużą,
 • motorykę małą,
 • kontakty społeczne i emocje,
 • mowę i myślenie,
 • nawyki i usamodzielnianie.

Nasze grupy żłobkowe prowadzone są według autorskiego programu opartego na Zabawach Fundamentalnych z elementami:

 • Pedagogiki Marii Montessori,
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Pedagogiki zabawy Klanza.

Celami dydaktycznymi w żłobku są:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • ćwiczenie uwagi i koncentracji,
 • rozwijanie mowy czynnej i biernej,
 • poszerzanie słownictwa dziecka,
 • kształtowanie chwytu pęsetowego,
 • pobudzanie i rozwijanie narządów zmysłów (dotyk, równowaga, orientacja w przestrzeni),
 • uwrażliwianie na dźwięki muzyki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • poznawanie otaczającego nas środowiska.
Close Menu