Ramowy plan dnia w żłobku

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 17.00, oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wypisanych corocznie w regulaminie placówki.

7:00

8:45

Przyjazd dzieci, przekazanie informacji przez Rodziców /Opiekunów na temat aktualnej formy dziecka (przespanej nocy, spożytych posiłków, ewentualnych dolegliwości), zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

9:00

9:30

Śniadanie

9:30

11:30

Zabawy z organizowane i zajęcia dydaktyczne m.in. zabawy muzyczne, zabawy plastyczne, bajkoterapia, spacery na świeżym powietrzu, itp.

11:30

12:00

Obiad – pierwsze danie

12:00

14:00

Czas odpoczynku, leżakowanie podczas którego czytamy bajki, słuchamy muzyki relaksacyjnej.

14:00

14:30

Obiad – drugie danie

14:30

15:45

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć dydaktycznych- praca indywidualna. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności.

15:30

16:00

Podwieczorek

16:00

17:00

Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci. Odbiór dzieci ze żłobka.
Close Menu