Opłata za czesne miesięczne

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w naszym żłobku wynosi 1390,00 złotych. 

Kwota uwzględnia dofinansowanie z budżetu Miasta Lublin – dla dzieci zamieszkałych w Lublinie, wynosi ono 400 zł.

Kwota nie obejmuje dofinasowania z ZUS.

* Każda kolejna godzina po przekroczeniu godziny 16.30 – płatna 50 zł

Opłata za wyżywienie

Wyżywienie w formie cateringu: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek – 12 zł/dzień Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety eliminacyjnej. Posiłki dostarcza firma EKO PLANET.

Pozostałe opłaty

– W momencie zapisania dziecka do żłobka pobierane jest jednorazowa bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości 350zł (jest to opłata na cały okres pobytu dziecka w żłobku).

– We wrześniu lub przy zapisie pobierana jest opłata za wyprawkę plastyczną w kwocie 200 zł na cały rok.

Pragniemy poinformować, iż Żłobek Tuli Tuli, nie oferuje opieki nad dziećmi w formie karnetów godzinowych lub doraźnej opieki. Ponieważ głównym naszym priorytetem jest zapewnienie Maluchom maksymalnego poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Daje nam to przede wszystkim stałość grupy, osobiste miejsce w szatni i łazience, indywidualne, przypisane do każdego dziecka łóżeczko z osobistą pościelą (dzieci nie rotują w łóżeczkach).

Płatności

Czesne opłacane jest z góry wyłącznie przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto Żłobka Tuli Tuli

Osoby dokonujące wpłat na konto prosimy w tytule przelewu napisać imię i nazwisko Dziecka oraz za jaki miesiąc dokonywana jest płatność.

Nr konta: 83191010482305000970960001
ASTAS Agnieszka Staszczak,
ul. Biskupa Mariana Fulmana 7, 20-492 Lublin

W ramach czesnego oferujemy

  • fachową opiekę wykwalifikowanych opiekunów,
  • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone według autorskiego programu,
  • niezbędne materiały i pomoce naukowe
  • zajęcia regularne (sensoryczne, plastyczne, z chustą klanzy, rytmika, bajkoterapia)
Close Menu