Opłata za czesne miesięczne

Stała opłata rodziców to 565 zł miesięcznie* – pobyt do 10 godzin dziennie** w godzinach 7.00-17.00***

* Koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku wynosi 1100 zł.
Od tej kwoty odliczamy:
– 400 zł dotacja stała z budżetu miasta Lublin dla osób zamieszkujących miasto Lublin (dotacja celowa do 31 grudnia 2020 r.)                                                                                                                                – 135 zł dotacja z programu MALUCH+2020 

** Dziecko może uczęszczać do żłobka w mniejszej ilości godzin, w zależności od zapotrzebowania rodziców. Cena czesnego nie ulega jednak obniżeniu z tego tytułu.

*** Każda kolejna godzina po przekroczeniu godziny 17.00 – płatna 50 zł.

Opłata za wyżywienie

Wyżywienie w formie cateringu: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek – 11zł/dzień. Rodzice nie ponoszą kosztów za wyżywienie podczas nieobecności dziecka w żłobku, o ile placówka została poinformowana o absencji dziecka najpóźniej do godziny 7.00 danego dnia.

Pozostałe opłaty

– W momencie zapisania dziecka do żłobka pobierane jest jednorazowe bezzwrotne wpisowe w wysokości 300zł (jest to opłata na cały okres pobytu dziecka w żłobku).

– We wrześniu lub przy zapisie pobierana jest opłata za wyprawkę plastyczną w kwocie 150 zł na cały rok.

Pragniemy poinformować, iż Żłobek Tuli Tuli, nie oferuje opieki nad dziećmi w formie karnetów godzinowych lub doraźnej opieki. Ponieważ głównym naszym priorytetem jest zapewnienie Maluchom maksymalnego poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Daje nam to przede wszystkim stałość grupy, osobiste miejsce w szatni i łazience, indywidualne, przypisane do każdego dziecka łóżeczko z osobistą pościelą (dzieci nie rotują w łóżeczkach).

Płatności

Czesne opłacane jest z góry wyłącznie przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto Żłobka Tuli Tuli

Osoby dokonujące wpłat na konto prosimy w tytule przelewu napisać imię i nazwisko Dziecka oraz za jaki miesiąc dokonywana jest płatność.

Nr konta: 83191010482305000970960001
ASTAS Agnieszka Staszczak,
ul. Biskupa Mariana Fulmana 7, 20-492 Lublin

W ramach czesnego oferujemy

  • fachową opiekę wykwalifikowanych opiekunów,
  • ubezpieczenie NNW
  • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone według autorskiego programu,
  • niezbędne materiały i pomoce naukowe,
  • zabawy z językiem angielskim
  • zajęcia regularne (sensoryczne, plastyczne, z chustą klanzy, rytmika, bajkoterapia)
  • zajęcia cykliczne (zajęcia teatralne, pokazy i eksperymenty naukowe, warsztaty kulinarne, koncerty muzyczne).
Close Menu