Bezpieczny Żłobek

Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny i higieniczny pobyt w naszej placówce, dlatego:

  • nasz budynek dostosowany jest do potrzeb żłobka i pozytywnie zaopiniowane przez nadzorujące organy;
  • regularnie odbywają się kontrole wewnętrzne i zewnętrzne naszej placówki;
  • zgodnie z właściwymi przepisami oraz rekomendacją Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej mamy oznakowane drogi ewakuacyjne, gaśnice i hydranty przeciwpożarowe;
  • wszystkie elementy wykończeniowe, meble, gry i zabawki, artykuły piśmiennicze i higieniczne, posiadają certyfikaty i/lub atesty zgodne z polską normą bezpieczeństwa;
  • wejście na teren żłobka jest zabezpieczone domofonem;
  • personel żłobka przechodzi cyklicznie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP;
  • działamy na bazie wewnętrznych procedury postępowania w nagłych wypadkach;
  • dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców lub osoby przez nich upoważnione i wymienione w karcie dziecka. Osoby te zobowiązane są do każdorazowego okazywania dowodu tożsamości;
  • Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka zobowiązany jest do odprowadzenia go bezpośrednio do nauczyciela;
  • Rodzic przebywający razem z dzieckiem na terenie żłobka (podczas przyprowadzania i odbierania, uroczystości rodzinnych) przejmuje pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo.
Close Menu